18-1/4" Removable Landau Bar Landau-Bar-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

18-1/4" Removable Landau Bar

from 85.00
26" Removable Landau Bar Landau-Bar-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

26" Removable Landau Bar

from 115.00
32" Removable Landau Bar Landau-Bar-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

32" Removable Landau Bar

from 127.00
39-1/2" Removable Landau Bar Landau-Bar-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

39-1/2" Removable Landau Bar

from 135.00
Wreath Emblem

Wreath Emblem

from 32.00
10 Hole Bier Pin Plate

10 Hole Bier Pin Plate

from 75.00
Casket Slide Strips

Casket Slide Strips

from 80.00
Stationary 1/2" Bier Pin Stationary Bier Pin for Funeral Vehicle

Stationary 1/2" Bier Pin

80.00
Adjustable 1/2" Bier Pin Adjustable Bier Pin for Funeral Vehicle

Adjustable 1/2" Bier Pin

95.00
One Hole Rest Plate

One Hole Rest Plate

30.00
Standard Removable Lexan Nameplates Funeral-Nameplate-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

Standard Removable Lexan Nameplates

160.00
Special Order Removable Lexan Nameplates Funeral-Nameplate-Hardware-Kit-G-Burns.jpg

Special Order Removable Lexan Nameplates

180.00
Cot Cups

Cot Cups

from 25.00
Floor Parts Package

Floor Parts Package

460.00
Landau Bar Window Hardware Kit

Landau Bar Window Hardware Kit

4.50
Nameplate Window Hardware Kit

Nameplate Window Hardware Kit

3.50
Window Fastener for Landau Bars & Nameplates

Window Fastener for Landau Bars & Nameplates

3.00